A reduced-complexity linear precoding strategy for massive MIMO base stations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
173 Downloads (Pure)

Zoekresultaten