A recording chromatograph based on Janak's principle

G. Kateman, J.A. Rijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-21
TijdschriftJournal of Chromatography, A
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit