A real-life assessment on the effect of smart appliances for shifting households’ electricity demand

C.B.A. Kobus, E.A.M. Klaassen, R. Mugge, J.P.L. Schoormans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A real-life assessment on the effect of smart appliances for shifting households’ electricity demand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen