A reaction attack against cryptosystems based on LRPC codes

Simona Samardjiska, Paolo Santini, Edoardo Persichetti, Gustavo Banegas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A reaction attack against cryptosystems based on LRPC codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen