A reachability test for systems over polynomial rings using Groebner bases

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A reachability test for systems over polynomial rings using Groebner bases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Earth and Planetary Sciences

Engineering