A reachability test for systems over polynomial rings using Groebner bases

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A reachability test for systems over polynomial rings using Groebner bases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen