A rapid house-dust allrgen test : Prelimminary results

J.E.M.H. Bronswijk, van, E. Bischoff, W. Schirmacher, L. Berrens, G. Schober

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-218
  TijdschriftJournal of Medical Entomology
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit