A randomized controlled trial of the ketogenic diet in refractory childhood epilepsy

D.A.J.E. Lambrechts, R.J.A. de Kinderen, J.S.H. Vles, A.J. de Louw, A.P. Aldenkamp, H.J.M. Majoie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
272 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)678-678
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Neurologica Scandinavica
Volume135
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A randomized controlled trial of the ketogenic diet in refractory childhood epilepsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit