A randomized controlled trial of the ketogenic diet in refractory childhood epilepsy

D.A.J.E. Lambrechts, R. J.A. de Kinderen, J.S.H. Vles, A.J.A. de Louw, A.P. Aldenkamp, H.J.M. Majoie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)152-154
Aantal pagina's3
TijdschriftActa Neurologica Scandinavica
Volume137
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2018

Citeer dit