A railway timetable rescheduling approach for handling large scale disruptions

L.P. Veelenturf, M.P. Kidd, V. Cacchiani, L.G. Kroon, P. Toth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A railway timetable rescheduling approach for handling large scale disruptions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen