A quasi-robust optimization approach for crew rescheduling

L.P. Veelenturf, D. Potthoff, D. Huisman, L.G. Kroon, G. Maróti, A.P.M. Wagelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A quasi-robust optimization approach for crew rescheduling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance