A quarter of a century of plasma spraying

J.H. Zaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

104 Citaten (Scopus)
135 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-42
TijdschriftAnnual review of materials science
Volume13
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit