A quantum chemical study of environmental catalysis at the metal-ceria interface

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

670 Downloads (Pure)

Samenvatting

Towards single-atom catalysts to reduce noble metals in catalytic converters
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Filot, Ivo A.W., Co-Promotor
Datum van toekenning16 jan. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4671-8
StatusGepubliceerd - 16 jan. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A quantum chemical study of environmental catalysis at the metal-ceria interface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit