A quantitative method to decide where and when it is profitable to use models for integration and testing

N.C.W.M. Braspenning, R. Boumen, J.M. Mortel - Fronczak, van de, J.E. Rooda

    Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

    44 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A quantitative method to decide where and when it is profitable to use models for integration and testing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen