A quantitative assessment of the scale separation limits of classical and higher-order asymptotic homogenization

M. Mohammed Ameen, R.H.J. Peerlings, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A quantitative assessment of the scale separation limits of classical and higher-order asymptotic homogenization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen