A qualitative investigation of UML modeling conventions

Bart Du Bois, Christian F.J. Lange, Serge Demeyer, Michel R.V. Chaudron

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A qualitative investigation of UML modeling conventions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen