A Quadrature HF Oscillator wiht Isolating Amplifier

J.D. Tang, van der (Uitvinder), D. Kasperkovitz (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerPHNL000343EPP
StatusGepubliceerd - 24 jan 2002

Citeer dit