A pseudoparabolic reaction-diffusion-mechanics system: Modeling, analysis and simulation

Vertaalde titel van de bijdrage: Een pseudoparabolische reactie-diffusie-mechanica systeem: Modellering, analyse en simulatie

A.J. Vromans

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

28 Downloads (Pure)

Samenvatting

In deze thesis zijn parabolische-pseudoparabolische vergelijkingen afgeleid, die chemische reacties, diffusie, stroming, en mechanica koppelen gebruikmakend van het raamwerk van mengseltheorie. In 1-D is de zwakke oplosbaarheid van de verkregen modellen bestudeerd. Daarnaast is het numeriek aangetoond dat benaderde oplossingen volgens de Rothe method verwacht realistisch gedrag vertonen. Voor een simpeler model formulering is periodieke homogenizatie in hogere dimensies toegepast.
Vertaalde titel van de bijdrageEen pseudoparabolische reactie-diffusie-mechanica systeem: Modellering, analyse en simulatie
Originele taal-2Engels
Toekennende instantie
  • Karlstad University
Begeleider(s)/adviseur
  • Muntean, A., Begeleider
  • Lind, Martin, Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning6 mei 2018
Plaats van publicatieKarlstad
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-91-7063-859-6
Elektronische ISBN's978-91-7063-954-8
StatusGepubliceerd - 6 mei 2018

Citeer dit