A prototype for optical interconnection in massively parallel processing and its physical and optical modelling

E.E.E. Frietman, F. Zhao, G.D. Khoe

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A prototype for optical interconnection in massively parallel processing and its physical and optical modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie