A property of positive matrices

W. Peremans, H.J.A. Duparc, C.G. Lekkerkerker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  This article also appeared in Indagationes mathematicae.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)24-27
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume65
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1952

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A property of positive matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit