A programming logic based on type theory

E. Poll

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

736 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Kruseman Aretz, F.E.J., Promotor
  • Barendregt, H.P., Promotor, Externe Persoon
  • Hemerik, C. (Kees), Co-Promotor
Datum van toekenning5 okt 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit