A program for Victory Boogie Woogie

Loe M.G. Feijs (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
172 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A program for Victory Boogie Woogie'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen