A process-theoretic state-based framework for live supervision

J. Markovski

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A process-theoretic state-based framework for live supervision'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Computer Science