A process-oriented methodology for modelling cancer treatment trial protocols

A. Maghsoodi, A.I.D. Bucur, P.M.E. De Bra, N. Graf, M. Stanulla

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    1 Citaat (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A process-oriented methodology for modelling cancer treatment trial protocols'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen