A process classification framework for defining and describing Digital Fabrication with Concrete

Richard Buswell (Corresponding author), Wilson Leal da Silva, Freek P. Bos, H.R. (Roel) Schipper, Dirk Lowke, Norman Hack, Harald Kloft, Viktor Mechtcherine, Tim Wangler, Nicolas Roussel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A process classification framework for defining and describing Digital Fabrication with Concrete'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen