A procedure to measure the diffusion coefficient of water in brick as a function of the water concentration

A.J.J. Zanden, van der, M.H. Wit, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A procedure to measure the diffusion coefficient of water in brick as a function of the water concentration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen