A problem of optimal control

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-190
TijdschriftJournal of Mathematical Analysis and Applications
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit