A problem in Hilbert space

J.H. van Lint, K.A. Post

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-411
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
Volume63
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1960

Citeer dit