A probabilistic analysis of the Game of the Goose

J.F. Groote, F. Wiedijk, H. Zantema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A probabilistic analysis of the Game of the Goose'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics