A primal-dual randomized algorithm for weighted paging

N. Bansal, N. Buchbinder, J. Naor

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    32 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A primal-dual randomized algorithm for weighted paging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde