A primal-dual randomized algorithm for weighted paging

N. Bansal, N. Buchbinder, J. Naor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A primal-dual randomized algorithm for weighted paging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen