A predictive control strategy for productive printers

E.P. Laan, van der, C. Cochior, D. Driessen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Bibliografische nota

Proceedings of the DSPE-Conference on Precision Mechatronics, September 4-5, 2012, Deurne, The Netherlands

Citeer dit

Laan, van der, E. P., Cochior, C., & Driessen, D. (2012). A predictive control strategy for productive printers.