A predictive computational model to estimate myocardial temperature during intracoronary hypothermia in acute myocardial infarction

Bettine van Willigen (Corresponding author), Luuk C. Otterspoor, Marcel van 't Veer, Tilaï Rosalina, Nico Pijls, Frans van de Vosse

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A predictive computational model to estimate myocardial temperature during intracoronary hypothermia in acute myocardial infarction'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Nursing and Health Professions