A practical solution for the diffusion equations in binary and multicomponent systems with constant intrinsic diffusion coefficients

F.J.J. Loo, van, G.F. Bastin, J.W.G.A. Vrolijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A practical solution for the diffusion equations in binary and multicomponent systems with constant intrinsic diffusion coefficients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen