A practical protocol for advantage distillation and information reconciliation

S.L. Liu, H.C.A. Tilborg, van, M.E. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-62
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit