A practical method for decreasing the serum cholesterol level in man

L.M. Dalderup, R. Doornbos, C. Hartog, den, W.B. Haard, van, J.E. Vries, de, G.H.M. Keller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A practical method for decreasing the serum cholesterol level in man'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen