A practical method for decreasing the serum cholesterol level in man

L.M. Dalderup, R. Doornbos, C. Hartog, den, W.B. Haard, van, J.E. Vries, de, G.H.M. Keller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1521-1530
Aantal pagina's10
TijdschriftAmerican Journal of Clinical Nutrition
Volume22
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1969

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A practical method for decreasing the serum cholesterol level in man'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit