A power pulsed low-pressure argon microwave plasma investigated by Thomson scattering : evidence for molecular assisted recombination

S. Hübner, J.M. Palomares Linares, E.A.D. Carbone, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
167 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A power pulsed low-pressure argon microwave plasma investigated by Thomson scattering : evidence for molecular assisted recombination'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie