A power-efficient single-chip OFDM demodulator and channel decoder for multimedia broadcasting

Jos A. Huisken, Frank A.M. van de Laar, Marco J.G. Bekooij, Gerard C.M. Gielis, Paul W.F. Gruijters, Frank P.J. Welten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A power-efficient single-chip OFDM demodulator and channel decoder for multimedia broadcasting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science