A post-contingency power flow emulator for generalized probabilistic risks assessment of power grids

Roberto Rocchetta (Corresponding author), Edoardo Patelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A post-contingency power flow emulator for generalized probabilistic risks assessment of power grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen