A positive finite-difference advection scheme

W. Hundsdorfer, B. Koren, M. Loon, van, J.G. Verwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  142 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A positive finite-difference advection scheme'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Fysica en Astronomie