A polynomial-time algorithm for knapsack with divisible item sizes

W.F.J. Verhaegh, E.H.L. Aarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A polynomial-time algorithm for knapsack with divisible item sizes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen