A point in the right direction: a simple navigation device for people with dementia.

R.G.A. Brankaert, H.J. de Jong

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

173 Downloads (Pure)

Zoekresultaten