A plasmonic nanotorch: pushing plasmon-enhanced fluorescence for applications in single-molecule enzymology

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Zijlstra, Peter, Promotor
  • Prins, Menno W.J., Co-Promotor
Datum van toekenning19 jun 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5054-8
StatusGepubliceerd - 19 jun 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit