A plasmon ruler to probe conformational transitions of single molecules in real-time

Matej Horácek

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

142 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Zijlstra, Peter, Promotor
  • Prins, Menno W.J., Co-Promotor
Datum van toekenning30 sep 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5076-0
StatusGepubliceerd - 30 sep 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit