A plane diode with two emitting cathodes at a frequency of 3 GHz

W. Versnel

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A plane diode with two emitting cathodes at a frequency of 3 GHz'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie