A physical relationship between consumption and displacement speed for premixed flames with finite thickness

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A physical relationship between consumption and displacement speed for premixed flames with finite thickness'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen