A phenomenological model for morphology development of disperse polymer blends in complex flows

Wing-Hin Benjamin Wong

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

104 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Anderson, Patrick D., Promotor
  • Hulsen, Martien A., Promotor
Datum van toekenning22 sep. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5356-3
StatusGepubliceerd - 22 sep. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit