A phase-field model for the evaporation of thin film mixtures

Olivier J.J. Ronsin (Corresponding author), Dong Ju Jang, Hans Joachim Egelhaaf, Christoph J. Brabec, Jens Harting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A phase-field model for the evaporation of thin film mixtures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie