A phase change material slurry to store and transport thermal energy

J. Wijk, van, J. Meuldijk

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 24-26 October 2011, Arnhem, The Netherlands
Pagina's207-207
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit